2013 Yılı İkamet Tezkere Harçları

Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

 

İkamet Tezkereleri bağlı bulunduğunuz İl ve İlçe Emniyet Yabancılar Şube Müdürlüklerinde alınmaktadır.


1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)
1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (21,75 TL)’den az, (110,80 TL)’den çok olamaz.) 11,70
1 aydan sonraki her ay için 73,65
İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.
(4731 sayılı Kanunun 6′ncı maddesiyle eklenen cümleler.Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)
(4761 sayılı Kanunun 7′nci maddesiyle eklenen cümle.Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 179,45